Hodsager Madcenters eksterne GDPR politik

Maj 2018

Hodsager Madcenter (”HM”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, medarbejderes, leverandørens og andre interessenters oplysninger, herunder personoplysninger. Denne eksterne persondatapolitik indeholder oplysninger om HM's behandling af personoplysninger som dataansvarlig.

Vores behandlingsaktiviteter

Nedenfor kan du læse mere om, hvem vi behandler personoplysninger omkring, hvilke oplysninger der behandles, til hvilke formål oplysningerne behandles samt behandlingsgrundlaget.

 

Kunder

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med kundeadministration. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål.

 

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder. Ofte behandler vi ligeledes navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktpersoner ved kunden.  

 

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål, at kunne opfylde en aftale eller overholde en kontrakt med kunden, herunder;

  • Levere ydelser

  • Fakturere

  • Kvalitetsstyre og kontrollere

 

Behandlingen af personoplysninger er ligeledes nødvendig for, at HM kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder;

  • Styrke vores forhold til kunder

  • Udvikle vores forretning og tjenesteydelser ved at identificere kundebehov

  • Foretage statistisk behandling og forretningsudvikle

 

Leverandører

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører, herunder personer ansat hos leverandører.

 

Hvilke oplysninger indsamles

Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

 

Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring, samt for at modtage varer og tjenesteydelser fra vores leverandører. Vores grundlag er til opfyldelse af aftaler og kontrakter, som leverandørerne er part i.

Ansøgere

Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig.

 

Hvornår sker indsamlingen

Når du sender en enten opfordret- eller uopfordret ansøgning til HM, sker indsamlingen af dine personoplysninger

 

Hvilke oplysninger indsamles

Indsamlingen omfatter alene almindelige oplysninger, der typisk er koblet til et CV, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du bestemmer selv, om du vedhæfter et portrætbillede, referencer, certifikater eller eksamensbeviser. Ved fremsendelse af disse oplysninger til HM, giver du automatisk dit samtykke til, at vi må registrere og behandle dine oplysninger. 

 

Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en stilling hos HM.

 

Oplysninger fra Sociale Medier

Ved rekruttering til stillinger med fokus på kunde og samarbejdsrelationer kan det være relevant, at vi foretager en søgning på sociale medier, herunder Facebook.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Vi gør det for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og i den konkrete stilling.

 

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver

I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager.

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage

 

Besøgende på HM's hjemmeside

Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på HM's hjemmesider; www.hodsagermadcenter.dk.

 

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.hodsagermadcenter.dk, vil du blive informeret om indsamlingen af dine personoplysninger.

 

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som HM indsamler, omfatter udelukkende gængse oplysninger som kan benyttes til SEO mm.

 

Til hvilke formål indsamles oplysningerne

HM indsamler dine oplysninger for at kunne gennemføre statisk og SEO.

Kun de personer, der anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med tilbud mv. Efterfølgende har du altid mulighed for at kontakte os, såfremt du fremover ikke ønsker at modtage materiale fra os.

 

HM's brug af cookies

Udover de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med registrering, anvender www.hodsagermadcenter.dk cookies.

Cookies anvendes i dag af stort set alle hjemmesider. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på hjemmesider.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på dit IT-udstyr, så længe du har din browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes på dit IT-udstyr i et længere tidsrum (persistente cookies). Når du gen-besøger en hjemmeside fornyes cookien typisk.

 

Behandlersikkerhed

HM bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

 

Kilde

HM indsamler personoplysninger direkte fra dig.

 

Videregivelse af personoplysninger

Det er alene udvalgte personer fra administrationen, der har adgang til personoplysningerne, og derfor behandles personoplysninger i HM alene af medarbejdere, for hvem det har relevans. Vi videregiver kun personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor, og sikkerhedsforanstaltningerne er i orden.

Vi benytter desuden tredjeparter i form af underleverandører, der betegnes som databehandlere, i forbindelse med levering af ydelser, hosting, rekruttering, it og udsendelse af nyhedsbreve. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få overladt personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse

HM indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at sikkerheden er på plads for at beskytte personoplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtigelser. Såfremt videregivelsen finder sted til et tredjeland uden for EU, indgås der kun aftale med virksomheder, der er tilknyttet Privacy-Shield-aftalen.

 

Lagring af personoplysninger

HM sletter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejdsbetinget sagligt formål med at behandle dem. Personoplysninger knyttet til kunder og leverandører opbevares så længe relationerne hertil findes relevante.

 

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som HM som dataansvarlig er forpligtiget til at opfylde.

Du kan kontakte HM og få indsigt i, hvilke personoplysninger HM behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Ligeledes kan du få dine personoplysninger slettet, såfremt du ikke længere ønsker, at dine personoplysninger fremgår hos HM. Endvidere kan du kontakte HM, hvis du ønsker at udnyttet din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke af vores behandlinger af dine personoplysninger bedes du kontakte os.

Ændringer i denne persondatapolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik.

Persondatapolitikken er opdateret (07.08.2018)

Kontakt

Dataansvarlig er Hodsager Multicenter Bestyrer Frants Nielsen, CVR-nr. 19490483, beliggende på Birkkjærvej 4, 7490 Aulum, Danmark

 

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne persondatapolitik, er du velkommen til at rette henvendelse til Jeanette Nielsen:

 

Telefon: +45 60 15 54 95

 

E-mail: jeanette_w_nielsen@hotmail.com

 

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en mail med detaljerne i din klage til frantsnielsen@hotmail.com. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over HM's behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger omkring, hvordan du klager til Datatilsynet, se Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.   

 

Regler

De regler, der gælder for HM's behandling af dine personoplysninger findes i:

  • Persondataloven (indtil 25. maj 2018)

  • Databeskyttelsesforordningen (Efter 25. maj 2018)

  • Databeskyttelsesloven (Efter 25. maj 2018)

  • Markedsføringsloven